วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

การให้ยาCordarone (Amiodarone)

การให้ยาCordarone (Amiodarone)
วัตถุประสงค์


   1.เพื่อรักษาภาวะหัวใจเต้นเร็วชนิดsvtและ ventricular arrhythmia
   2.เพื่อรักษาอาการหัวใจเต้นเร็วผิดจังหวะที่เกิดร่วมกับwolff  Parkinson – whitesyndrome
เครื่องใช้
   1.ใบเลื่อย AMP สำลีชุป20%Alcohol
   2.หัวเข็มเบอร์ 18 Syringe 5-10  c.c.
   3.ยา Cordarone (Amiodarone)ปกติขนาด150mg amp
   4. 5%D/w 500c.c.หรือ100c.c.(piggy bag)
   5. Infusion set
   6. เครื่อง Infusion pumpและเสาน้ำเกลือ
วิธีปฏิบัติ
  1.ล้างมือให้สะอาด
2.เตรียมยาด้วยวิธี sterile technique
  3.กรณี IV drip ผสมยาต่อ5% D/W100 cc ด้วยอัตราส่วนตามแนวทางการรักษา(ปกติใช้Cordarone  5mg
     / น้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม )
  4.กรณีที่ให้ทางvein push ให้ dilute5%dwอย่างน้อย20c.c.vein pushช้าๆประมาณ5นาที
  5.เฝ้าระวังความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นจากฤทธิ์ข้างเคียงของยาเช่น เกิดภาวะ Brady Cardia  AF, VF,
คลื่น–ไส้อาเจียน,ปวดศรีษะ,Phlebitis
6.บันทึก EKG ,Mornitor ,HR,BPทุก1ชม.หรือตามอาการของผู้ป่วย
การบันทึก
บันทึก EKG,HR,BP ก่อนให้ยาและหลังให้ยาในแบบฟอร์มที่กำหนด
Note-Maintenance doseใช้15mg/kg/min0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น