วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

การให้ยาDilantin (Phenytoin)

การให้ยาDilantin (Phenytoin)
วัตถุประสงค์


     1.เพื่อระงับอาการชักทุกชนิด ยกเว้น petit mal
     2.เพื่อป้องกันอาการชักในผู้ป่วยหลังผ่าตัดระยะแรก
       3..เพื่อรักษาอาการ Trigeminal neuralgia
เครื่องใช้
1.0.9%NSS ขนาดตามความต้องการ
   2.หัวเข็ม  No.18,Syringe 10 CC,ใบเลื่อย AMP ยา
   3.สาลีชุบ70%Alcohol
    4.เครื่อง Infusion pump และเสาน้ำเกลือ
    5.ยา Dilantin ขนาด 250 Mg
วิธีปฏิบัติ
 1.ล้างมือให้สะอาด
  2.เตรียมยาไว้ใน Syringe โดยวิธี Sterile technique
  3.ผสม กับ 0.9%NSS ใน piggy bag
  4.ผสม Dilantin ที่เตรียมไว้กับ0.9 NSS ความเข้มข้นตามแนวการรักษา(ปกติให้ขนาด1.5-4mg/kg อัตราไม่เกิน50mg/min)
0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น