วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

การให้ยาSODIUM NITROPRUSSIDE (NTP)

การให้ยาSODIUM NITROPRUSSIDE (NTP)
วัตถุประสงค์


                        1.เพื่อลดความดันอย่างรวดเร็วในผู้ป่วยที่มีภาวะความดันโลหิตสูง
                        2. เพื่อรักษาภาวะหัวใจล้มเหลวจาก LEFT  VENTRICLE  FAILURE  เนื่องจากมีฤทธิ์ขยายทั้งหลอดเลือดดำ และหลอดเลือดแดงลดได้ทั้ง AFTER LOAD
                        และPRELOAD พร้อมกัน
เครื่องใช้
                        1.ใบเลื่อย AMP ยา,สำลีชุบAlcohol 70%
                        2. Syringe 5 c.c. หัวเข็ม No.18
                        3. Infusion  set
                        4. เครื่อง Infusion  pumpและเสาน้ำเกลือ
                        5. อุปกรณ์ป้องกันแสงเพื่อป้องกันยาเสื่อมสภาพเมื่อสัมผัสแสง
                        6. ยา SODIUM NITROPRUSSIDE (50 Mg/VIAL)
                        7. 5% D/W 500 c.c.
วิธีปฏิบัติ
                        1.ผสม SODIUM NITROPRUSSIDE โดยใช้ 5% D/W 5c.c. ได้อัตราส่วน   1c.c.=10MG
                        2. เขียนชื่อ/เตียง วันที่ผสมที่ขวดยา หลังใช้แล้วเก็บในตู้เย็นได้นาน24ชั่วโมง
                        3. เสียบ VOLUMETRIC SET กับ 5% D/W 500c.c.
                        4. ผสม SODIUM NITROPRUSSIDEกับสารละลายในVOLUMETRIC SETความเข้มข้นตามแนวการรักษา
                        5. หุ้มอุปกรณ์ป้องกันแสง
                        6.นำ Infusion  setเข้าเครื่องInfusion  pumpกำหนดจำนวนหยดตามแนวการรักษา(ปกติเริ่มที่ขนาด 0.1 MICROGRAM / KG / MIN)
                        7. RECORD VS ทุก15นาที 1ชม.ปรับเปลี่ยนตาม CONDITION ของผู้ป่วย
                        8. สังเกตอาการข้างเคียง เช่น ซึมลง  หูอื้อ  ตาพร่ามัว  ปวดท้อง และชัก (เกิดภาวะ THIOCYANATE INTOXICATION มักเกิดเมื่อ
DRIP ยาขนาด 3 MICROGRAM/KGG/MIN นานเกิน 3 นาที)
การบันทึก
                        บันทึกจำนวนหยดที่ปรับเปลี่ยนในแบบฟอร์มที่กำหนด0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น